Poniedziałki z Tischnerem: O filozofii miłości

„Dramat miłości – filozofia miłości Józefa Tischnera” – wykład pod takim tytułem wygłosi 15 kwietnia w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie Maciej Frycz. Autor [...]