„Dramat miłości – filozofia miłości Józefa Tischnera” – wykład pod takim tytułem wygłosi 15 kwietnia w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie Maciej Frycz.

Autor właśnie ukończył książkę na ten temat – ukaże się ona nakładem IMJT. Frycz znalazł w tekstach ks. Tischnera wiele ciekawych fragmentów poświęconych miłości i na ich podstawie rekonstruuje jej rozumienie przez autora „Etyki solidarności”. „Do doświadczenia miłości doprowadziło księdza profesora poszukiwanie sensu”, pisze. „Początkowo poszukiwał go na polu epistemologicznej fenomenologii. Ostatecznie doszedł do przekonania, że źródłem sensu jest miłość. Pragniemy miłości, by ocalić swe życie przed bezsensem”.

Miłość, zwraca uwagę Frycz, jest obecna w myśleniu Tischnera w dwóch perspektywach. „Z jednej strony, jej rozumienie jest głęboko inspirowane objawieniem chrześcijańskim. Źródłem miłości jest Bóg. Wszelka miłość pochodzi od Boga i ostatecznie ku niemu zmierza. Ten wątek Augustyński szczególnie wybrzmiewa w jego myśli. Z drugiej strony miłość jest pragnieniem człowieka. W artykule >>Porządek zbawienia<< zapytuje ks. Tischner: >>Osoba staje się osobą dzięki drugiej osobie. Tracąc i odzyskując siebie, człowiek traci i odzyskuje innych. W jakim zakresie `Inny` jest odpowiedzialny za los człowieka? Kim jest ten `Inny`? Czy człowiekiem czy Bogiem?<<. Inny jest zarówno Bogiem, jak i drugim człowiekiem. Dramat miłości dotyczy zatem relacji z Bogiem i przez analogię także relacji z człowiekiem. Kiedy więc ks. Tischner mówi o Objawieniu, Stworzeniu i Zbawieniu, to odnosi je nie tylko do Boga, ale i innego człowieka. Drugi człowiek nie tylko objawia mi się w swojej miłości, tworzy mnie w słowie miłości, lecz pod pewnym względem także swoją miłością mnie >>zbawia<<”.

Zapraszamy w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. o godz. 19 do siedziby IMJT przy ul. Sławkowskiej 14 (I piętro, sala po lewej stronie).