Korespondencja Kołakowski-Walicki

Dwóch ważnych dla historii polskiej myśli autorów. Teraz możemy poznać ich z listów, które przez lata wymieniali, komentując to, co działo się w Polsce, i [...]