Lektury obowiązkowe: biografia Leszka Kołakowskiego

„Pozostawił nam w spadku dobra najbardziej deficytowe: »odwagę bez fanatyzmu, inteligencję bez zniechęcenia, nadzieję bez zaślepień«”, pisze w zakończeniu książki „Kołakowski. Czytanie świata” Zbigniew Mentzel. [...]