„Więź” potrzebuje więzi

Środowisko warszawskiej „Więzi” apeluje o wsparcie. Żywe, twórcze, stanowiące ważny głos w publicznej debacie – żeby się rozwijać, potrzebuje pomocy, także finansowej.   Środowisko „Więzi” [...]