O teologii i nauce – dyskusja w Tarnowie

W czwartek 21 listopada ks. Michał Heller weźmie udział w spotkaniu zatytułowanym „Człowiek w ewoluującym wszechświecie: Teologia i Nauka”. Dyskusję na ten temat zorganizowano w [...]