11. Dni Księdza Tischnera w Starym Sączu

Już po raz jedenasty, w dniach 8-11 marca, odbędą się starosądeckie Dni Księdza Tischnera. Ich gośćmi będą w tym roku filozofowie ks. Jarosław Jagiełło i Antoni Szwed oraz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Nowym Sączu ks. Dariusz S. Chwastek.