Co się stało z góralską ślebodą?

„Dawni Górale charakteryzowali się nieufnością do ludzi, którzy mówili rzeczy gładkie, okrągłe, dużo obiecywali. Nie wiem nawet, czy jest w gwarze słowo, które mogłoby być [...]