Tischner na wakacje: polska wiara a Europa

Polski katolicyzm „może przyczynić się do rozwoju polskiej wolności na nowym poziomie lub do jej unieruchomienia między bolesnym wspomnieniem przeszłości i porażoną lękiem wizją przyszłości”, [...]