Tischner o czasie

„Czy ludzki czas jest czasem łaski, czy czasem jakiegoś fatum?”. Krótką refleksję ks. Tischnera o czasie zarejestrowano w Radiu Kraków w 1992 r. Teraz można [...]