Tischner: „Radio było, jest i będzie”

„Radio znajduje się na najlepszej drodze, by stworzyć wspólnotę uczestnictwa w jakimś dobru. Pod jednym wszakże warunkiem: że nie pozwoli mowie upaść lub, gdy upadła, [...]