Ostatnie słowa Tischnera

„Był u mnie Leszek Kołakowski i doszliśmy do wniosku, że z tym wcieleniem to nie był najlepszy pomysł. Platon miał lepszą wizję człowieka. Sam duch [...]