Tischner o polskiej transformacji

„Co robi tzw. inteligencja laicka? Przede wszystkim podkreśla różnice: jesteśmy inni niż >>wierzący<<. Co robią >>wierzący<<? Podkreślają, że są inni niż >>niewierzący<<. Wspólny cel – [...]