W Łopusznej o człowieku i jego nadziei

W dniach 13-15 marca w Łopusznej odbędą się II Tischnerowskie Dni Skupienia, organizowane przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”. Homilie i konferencje wygłosi ks. Alfred J. Wierzbicki, [...]