Tischner: Słowa mogą być formą przemocy

„Dziś spotykamy się z przejawami nietolerancji, jednak nie na zasadzie, że strzela się do drugiego człowieka, lecz opisuje się go takimi słowami, że one same [...]