Hans Joas: Narracja jako wyjście z przemocy?

Był gościem ubiegłorocznych Dni Tischnerowskich. Teraz w „Kontekstach Kultury” można przeczytać jego szkic na temat przemocy i roli literatury w jej przezwyciężeniu.   Szkic zatytułowany [...]