„Kiedy się oświadczył, powiedziałam, że jestem chora, że mogę umrzeć zaraz. A on na to:

>>Świetnie, w krótkim małżeństwie nawet nie zdążymy się sobą znudzić<<. Nudy nie ma już trzydzieści dwa lata”, opowiada Henryka Krzywonos-Strycharska. W książce Błażej Strzelczyka „Moja [...]