Ukazał się 800. numer „Znaku”

Reza Aslan, ks. Michał Heller, Eva Illouz, Ireneusz Kania, Filip Springer, Oksana Zabużko, a także (z archiwum) ks. Józef Tischner – to tylko niektóre i [...]