Gość specjalny 19. Dni Tischnerowskich

Prof. Marek Krawczyk, wybitny chirurg i transplantolog, będzie gościem głównym tegorocznych Dni Tischnerowskich. W czwartek 28 marca w Auditorium Maximum UJ wygłosi wykład „Etyka w [...]