Prof. Marek Krawczyk, wybitny chirurg i transplantolog, będzie gościem głównym tegorocznych Dni Tischnerowskich. W czwartek 28 marca w Auditorium Maximum UJ wygłosi wykład „Etyka w medycynie zabiegowej – czy nowe technologie wpłynęły na nasze zachowania etyczne?”, a następnie weźmie udział w „Jaskini filozofów”.

 

Marek Krawczyk (ur. 1946 r.) jest chirurgiem i transplantologiem, pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby) oraz Politechniki Warszawskiej (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii). W latach 2008-2016 był rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dyplom lekarski uzyskał w 1969 r. W 1975 r. obronił doktorat na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Dwa lata później zrobił specjalizację w chirurgii ogólnej, a w 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy Badania nad mechanizmem adaptacji pozostałej po resekcji części jelita cienkiego. W l. 1978-1995 odbył praktyki chirurgiczne w klinikach w Heidelbergu, Mannheim, Dundee, Cambridge, Charleroi (Belgia), Villejuif i Strasburgu, a w 1999 r w Klinice Chirurgii i Transplantacji Wątroby w Bordeaux. W 1995 r. otrzymał tytuł profesora. W 2003 r. zrobił specjalizację w transplantologii klinicznej, a w 2007 – w chirurgii onkologicznej. Od 2013 r. jest europejskim ekspertem w Hepato-Pancreato-Biliary Surgery (FEBS).

Jego główne zainteresowania naukowe i kliniczne to: patofizjologia zespołu krótkiego jelita, zagadnienia ostrego zapalenia trzustki, problemy zmian ogniskowych w wątrobie, ultrasonografia śródoperacyjna wątroby, chirurgia laparoskopowa, rekonstrukcje dróg żółciowych. przeszczepianie wątroby od dawców zmarłych i żywych, nowotwory wątroby i dróg żółciowych oraz inne nowotwory przewodu pokarmowego. Jest autorem lub współautorem 529 prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także redaktorem lub współredaktorem 69 książek, w tym monografii „Chirurgia dróg żółciowych i wątroby” (2013), „Rak wątrobowokomórkowy” (2015), „Uszkodzenia dróg żółciowych” (2016) oraz „Rak pęcherzyka żółciowego” (2018). Był promotorem 12 prac doktorskich, opiekunem merytorycznym 8 habilitacji, a 9 jego pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (w którym w l. 2001-2003 pełnił funkcję prezesa), Towarzystwa Chirurgów Polskich (gdzie był prezesem w l. 2011-2013), American College of Surgeons, International Liver Transplant Association, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, International Surgical Group oraz European Surgical Association (gdzie pełnił funkcję przewodniczącego w l. 2016-2017).

Prof. Krawczyk otrzymał liczne odznaczenia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Order Palm Akademickich przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji, Order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny przyznawany przez Sobór Biskupów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Order Św. Stanisława. W 2018 r. otrzymał Nagrodę Zaufania „Złoty Otis” za wkład w rozwój medycyny w Polsce, zaangażowanie w akcje edukacyjne dla chorych oraz pełen ciepła i życzliwości stosunek do pacjentów.

W lutym 2019 r. odebrał z rąk kard. Kazimierza Nycza medal Pro Ecclesia et Pontifice, którym uhonorował go papież Franciszek. „Dobrze wiedział, że interwencja chirurgiczna wszystkiego nie leczy, że najważniejszą sztuką jest podnoszenie człowieka na duchu. Pacjenci dziękowali mu, że jest nie tylko wspaniałym lekarzem, ale jednocześnie człowiekiem z sercem na dłoni, cierpliwym, oddanym pacjentowi” – mówił o prof. Krawczyku laudator, ks. prof. Krzysztof Pawlina. Sam odznaczony z kolei podkreślił przy tej okazji, jak wiele zawdzięcza pracy w zespole. „Nigdy samemu nie udało mi się zrobić tyle, co razem”, podkreślił.

W czwartek 28 marca o godz. 17 w Auditorium Maximum UJ prof. Marek Krawczyk w ramach cyklu „Colloquia Tischneriana” wygłosi wykład „Etyka w medycynie zabiegowej – czy nowe technologie wpłynęły na nasze zachowania etyczne?”. Następnie o godz. 18.30 w tym samym miejscu weźmie udział w „Jaskini filozofów”, w której obok niego zasiądą psychiatra i psychoterapeuta Bogdan de Barbaro oraz filozofowie-etycy – s. Barbara Chyrowicz i Piotr Grzegorz Nowak. Rozmowę poprowadzą dziennikarze Anna Mateja i Wojciech Bonowicz. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny.