Poniewierski: „Ogon” zaproszony na synod?

„W słowach tego dokumentu kryje się zupełnie inna wizja ludu Bożego niż ta przywołana niedawno przez jednego z polskich hierarchów, cytującego średniowieczną przestrogę, aby biskup [...]