Tischner na wakacje: O okrucieństwie

„Okrucieństwo daje się racjonalizować, wyjaśniać, usprawiedliwiać. Zawsze znajdzie się powód, by powiedzieć: >>dobrze mu tak<<. Jakżeż bezsilne wydają się z tego punktu widzenia słowa wypowiedziane [...]