Tischner: „Pan Bóg nie lubi widoku niewolników”

„Logika dojrzewania wiary jest logiką wolności”, mówił ks. Józef Tischner. „Kiedy się ktoś daje zniewolić jakiejś formie niby-religii, kiedy czyni sobie z niej bożka, to [...]