Adamowicz o Tischnerze

„Możemy uczynić wiele dobra” – taki tytuł nosi obszerna rozmowa z Pawłem Adamowiczem przeprowadzona w marcu 2016 r. przez Dorotę Wodecką. Dwukrotnie pada w niej [...]