Trzeci dzień 17. Dni Tischnerowskich

Debata „Co nam dał Tischner?”, występy zespołów teatralnych i muzycznych, dyskusja z tegorocznymi laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera oraz koncert kwintetu [...]