Tischner na Boże Ciało: „Jest możliwa inna cielesność”

„Miłujemy nasze ciała i z tej miłości bierze się ta dziwna tęsknota za ciałem innym, ciałem, które nie byłoby już ciałem w poniżeniu. A tęsknota [...]