Copernicus Festival 2022: Informacja

Genetyczka Ewa Bartnik, współtwórca teorii kryptografii kwantowej Artur Ekert, słynny sawant Daniel Tammet oraz Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka, laureatka Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. [...]