Sztandary trafiły do „Tischnerówki”

W sobotę 14 września w Łopusznej odbyła się smutna uroczystość: sztandary zlikwidowanych gimnazjów imienia ks. Józefa Tischnera trafiły do poświęconej mu Izby Pamięci. Sztandary z [...]