W sobotę 14 września w Łopusznej odbyła się smutna uroczystość: sztandary zlikwidowanych gimnazjów imienia ks. Józefa Tischnera trafiły do poświęconej mu Izby Pamięci.

Sztandary z rąk przedstawicieli czterech likwidowanych szkół – Chrzanowa, Mszany Górnej, Woli i Zakopanego – odebrali Kazimierz Tischner, prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, i dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej Józefa Kuchta.

Likwidacja gimnazjów jest rezultatem wprowadzonej w ostatnich latach reformy szkolnictwa. Zanim jeszcze kształt reformy został ostatecznie określony Kazimierz Tischner wspólnie z Wojciechem Bonowiczem próbowali interweniować u pani prezydent Agaty Kornhauser-Dudy, żeby – jako pedagog z wieloletnim doświadczeniem – wpłynęła na jej kształt. Argumentowali, że w wielu miejscach szkoły zżyły się ze swoimi patronami, potrafiły znakomicie i wszechstronnie nawiązać do ich dziedzictwa, a młodzież nauczyła się cenić wartości, jakie sobą reprezentowali. Zrywanie tej tradycji w momencie, kiedy tak dobrze się rozwijała, to dla młodzieży sygnał, że tradycja jest tylko pustym słowem. Niestety, interwencja spotkała się jedynie z suchą, urzędową odpowiedzią.

Wraz z likwidacją wszystkich gimnazjów zniknęły też te, które nosiły imię ks. Józefa Tischnera. Dobrze, że przynajmniej ich sztandary znajdą się w godnym miejscu.

Autorką zdjęcia jest Barbara Bandoła.