W czwartek 14 marca w Radiu Kraków pierwsze wydarzenie w ramach Strefy Tischnera zapowiadającej 19. Dni Tischnerowskie w Krakowie: Wojciech Bonowicz zaprasza do lektury eseju ks. Tischnera „Przestrzeń jako projekt wolności”.

 

Rozmowa rozpocznie się o godz. 11 w Studiu im. Romany Bobrowskiej w budynku Radia Kraków (al. J. Słowackiego 22). Wstęp na spotkanie jest wolny. Rozmowa odbywa się pod hasłem „Czytamy!” i ma formę warsztatów dla młodzieży, jednak zgodnie z tradycją Strefy Tischnera zaproszona jest młodzież w każdym wieku.

Tekst „Przestrzeń jako projekt wolności” powstał w 1997 roku jako wystąpienie przygotowane na prośbę Fundacji Guardiniego, która zaprosiła ks. Józefa Tischnera do Berlina. Z powodu wykrytej choroby i koniecznej operacji Tischner nie mógł osobiście go wygłosić. Tekst ukazał się później w pracy zbiorowej „Europa – fundamenty jedności” pod redakcją Anieli Dylus (1998). Wejdzie on również do książki „Kot pilnujący myszy”, która ukaże się pod koniec marca br. i zawiera mało znane teksty ks. Tischnera z lat 80. i 90.

„To znamienne”, pisał Tischner we wspomnianym eseju, „podstawowe metafory, służące do bliższego określania naszej wolności, są zakorzenione w wyobrażeniu przestrzeni. Przestrzeń zamknięta – więzienie – jest wyrazem braku wolności. Płaska przestrzeń ziemi jest obrazem wolności >>jednowymiarowej<<, zdolnej do poruszania się we wszystkie strony, ale tylko po płaszczyźnie. Szczególnym znakiem wolności jest przestrzeń otwarta ku górze, w którą mogą wzlatywać ptaki i istoty wyposażone w skrzydła; o człowieku, który doświadczył takiej wolności, mówi się, że >>urosły mu skrzydła u ramion<<. Tam, gdzie wolność przybrała postać nadziei, przestrzeń przybiera formę drogi, po której może poruszać się wędrowiec. Gdzie wolność została przesycona lękiem, przestrzeń przybiera formę kryjówki, w której można się schronić przed groźbami świata. Gdzie wolność mężczyzny splotła się z wolnością kobiety, przestrzeń przybiera sens domu. Można stwierdzić ogólnie: nie jesteśmy w stanie żadnym aktem refleksji uchwycić tego, jak wygląda nasza wolność w niej samej, możemy jednak odczytać kształt wolności z wyglądu przestrzeni, jaką wokół siebie budujemy”.

 

Na zdjęciu: Wojciech Bonowicz podczas konferencji prasowej zapowiadającej 19. Dni Tischnerowskie. Autorem zdjęcia jest Jędrzej Kogut.