Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES jest laureatem Nagrody Znaku i Hestii im ks. Józefa Tischnera z 2013 roku. W tym roku obchodzić będzie 30-lecie swojej działalności. Organizacja została wyróżniona w kategorii „polski kształt dialogu Kościoła i świata” za „imponującą wszechstronnością działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin”.

Łacińska nazwa organizacji – SPES (po polsku: nadzieja) – jest inspirowana słowami św. Pawła z Listu do Rzymian: „A nadzieja zawieść nie może”. Stowarzyszenie działało najpierw jako grupa nieformalna: w 1986 przy parafii ojców oblatów na katowickiej Koszutce powstała wspólnota spotkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin. Inicjatorami powołania tej wspólnoty byli katolicy świeccy, członkowie Sekcji Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach. Po pierwszych wolnych wyborach, gdy Sejm RP uchwalił nowe prawo o stowarzyszeniach, w grudniu 1990 roku Stowarzyszenie SPES zostało zarejestrowane w sądzie rejonowym w Katowicach jako pozarządowa organizacja charytatywna. Obecnie posiada status Organizacji Katolickiej oraz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Stowarzyszenie SPES oferuje „pomoc psychologiczną, edukacyjną, finansową i prawną dla ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, a także całodobową opiekę dla najciężej dotkniętych upośledzeniem i samotnością”. W 1994 w oparciu o grant Ambasady USA w Warszawie oraz dotację Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka uruchomiło Komitet Obrony Praw Osób Niepełnosprawnych – placówkę świadczącą bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne oraz realizującą rzecznictwo praw środowiska osób niepełnosprawnych. W następnych latach placówka ta przekształciła się w Ośrodek Pomocy Kryzysowej, a obecnie funkcjonuje jako Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego Stowarzyszenia SPES (ul. Kościuszki 46). Ostatnio prawnikom związanym z Ośrodkiem Poradnictwa udało się zatrzymać eksmisję na bruk wdowy opiekującej się poważnie niepełnosprawnym synem.
W styczniu 1999 roku Stowarzyszenie otwarło Warsztat Terapii Zajęciowej im. Ojca Stanisława Bocera OMI – placówkę terapii i rehabilitacji dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia. W listopadzie tego samego roku ruszył Program Edukacji Obywatelskiej – aktualizowany internetowy poradnik o świadczeniach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych. W 2010 roku powstała Wspólnota Św. Józefa – Dom rodzinny, czyli mieszkanie chronione dla osób poważnie niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających opieki po śmierci rodziców. Obecnie trwa budowa domu, który przeznaczony byłby na ten cel.

Od 2013 roku Stowarzyszenie prowadzi Program Pomocy Dzieciom, skierowany do ubogich rodzin podejmujących trud całodobowej domowej opieki nad dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Chodzi o rodziny nie dysponujące odpowiednim środowiskiem wsparcia i umiejętnościami, posiadające skromne dochody, ale starających się radzić sobie w zaistniałej sytuacji. Stowarzyszenie poprzez program stypendialny stara się wesprzeć je w tych wysiłkach.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku poświęconego działaniom Stowarzyszenia SPES, który powstał z okazji przyznania mu Nagrody Tischnera. Filmik można obejrzeć tutaj.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES można wesprzeć, przekazując na jego rzecz 1 % podatku (nr KRS: 00000 14574) lub darowiznę (nr konta: 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611). Więcej informacji o Stowarzyszeniu można znaleźć tutaj, a o sposobach włączenia się w jego działalność lub wsparcia jej – tutaj.