W Starym Sączu pamięta się o wybitnych rodakach. Co roku w marcu, w rocznicę urodzin ks. Józefa Tischnera, są tam organizowane Dni, którym on patronuje. W tym roku mają one szczególny charakter, bo też i rocznica jest szczególna: 12 marca minie 80 lat od narodzin autora „Etyki solidarności”. Tegoroczne Starosądeckie Dni księdza Tischnera potrwają od 7 do 12 marca, a gośćmi specjalnymi będą Wanda Czubernatowa i o. Leon Knabit.

Oto szczegółowy program:

5. Starosądeckie Dni Księdza Profesora Józefa Tischnera
7–12 marca 2011 r.

7 marca (poniedziałek), godz. 17
„Muza tiśnerowska” – spotkanie z Wandą Czubernatową, poetką z Raby Wyżnej,
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu (ul. Batorego 25b)

8 marca (wtorek), godz. 17.
„Od początku do końca” – spotkanie z ojcem Leonem Knabitem, benedyktynem,
Kino „Sokół” (ul. Batorego 23)

10 marca (czwartek), godz. 17
„Który jesteś w niebie” – koncert poezji śpiewanej Jacka Mazaneca z zespołem „Za pięć dwunasta”,
Kino „Sokół”

11 marca (piątek), godz. 17
Otwarcie wystawy „>>Urodziłem się w Starym Sączu<<. Ks. Józef Tischner – nauczyciel wolności. 80 lat”,
Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu (ul. Franciszkańska 11)

12 marca (sobota), godz. 10
Msza Święta w intencji śp. ks. Józefa Tischnera,
Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu (pl. Św. Kingi 1)

godz. 11
Zlot Szkół im. ks. Józefa Tischnera,
Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu (ul. Mickiewicza 59)

godz. 16
„W zwierciadle życia – chodnickami księdza Tischnera” – koncert z udziałem zespołu „Regle” z Poronina, kapeli z Ochotnicy oraz zespołu „Starosądeczanie” ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Tischnera w Starym Sączu,
Kino „Sokół” Stary Sącz

Organizatorami Starosądeckich Dni Księdza Józefa Tischnera są: Towarzystwo Miłośników Starego Sącza,
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”.