Piotr Kłodkowski, Brian Scott, ks. Mirosław Tosza i Marcin Żyła – to tylko niektórzy z gości XIII Otwartej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców, która odbędzie się w Łopusznej w dn. 17-18 lutego 2018. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”.

Tym razem przewodnim tematem konferencji będzie „Spotkanie z Innym”. Będzie można posłuchać m.in. wykładów poświęconych migracjom we współczesnym świecie (Piotr Kłodkowski – „Dlaczego ludzie uciekają”) i sytuacji uchodźców docierających do Europy (Marcin Żyła – „Uchodźcy”), dowiedzieć się, jak Polskę widzi „pierwszy Murzyn RP”, dziennikarz Brian Scott, a także poznać życie ludzi zmagających się z bezdomnością i odrzuceniem (ks. Mirosław Tosza – „Ubogi. Intruz czy brat?”). Ks. Marek Uglorz opowie relacjach katolicko-protestanckich, ks. Przemysław Bukowski – o „świecie chrześcijańskich inności”, a Katarzyna Papaja z Wyższej Szkoły Europejskiej zaprosi do namysłu nad „nauczycielem refleksyjnym”. Spotkania poprowadzą tradycyjnie Wojciech Bonowicz i Stanisława Trebunia-Staszel.

Wszystkie spotkania odbędą się w Ośrodku „Natanael” w Łopusznej (ul. Cyrla 35). Konferencja ma w tym roku charakter otwarty; po wypełnieniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty może w niej wziąć udział każdy zainteresowany, jednak liczba uczestników jest ograniczona możliwościami noclegowymi miejsca.

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” prosi o wspieranie jego działalności, która obejmuje dzieci i młodzież w różnym wieku oraz pracujących z nią nauczycieli i wychowawców. Można to będzie zrobić na miejscu lub poprzez wpłaty na konto: 97 8812 0005 0000 0000 1313 0001.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć tutaj. Zainteresowani udziałem w konferencji muszą do 26 stycznia przesłać zgłoszenie, którego formularz znajduje się tutaj.

Autorem obrazu ks. Tischnera jest Marian Gromada.