Bartosz Brożek, Michał Heller i Jerzy Stelmach będą gośćmi 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. W sobotę 26 października o godz. 16 w sali seminaryjnej Lwów A wezmą udział w rozmowie „Spór o rozumienie – debata filozofów”.

„Spór o rozumienie” to jedna z targowych premier wydawnictwa Copernicus Center Press. „Czym jest rozumienie? Mało jest w filozofii pytań równie doniosłych, a równocześnie wymykających się jednoznacznej odpowiedzi. Takie pytania są wymagające: zmuszają do intelektualnej pokory i ciągłego ponawiania myślowego wysiłku. Ale równocześnie narzucają się nam z wielką siłą, domagając się rozwiązania”, pisze na swojej stronie internetowej wydawca.

Książka jest próbą spojrzenia na pojęcie rozumienia z trzech różnych perspektyw: filozofii inspirowanej matematyką i fizyką (Michał Heller), filozofii uprawianej w kontekście nauk kognitywnych (Bartosz Brożek) oraz filozofii zakorzenionej w tradycji fenomenologicznej i hermeneutycznej (Jerzy Stelmach). Każdy z autorów napisał swoją część książki, a następnie spotkali się, żeby porozmawiać „O rozumieniu rozumienia”. Zapis ich dyskusji to czwarty rozdział „Sporu…”.

„Autorzy są przekonani, że >>zrozumieć rozumienie<<, albo przynajmniej przybliżyć się do tego celu, można tylko wtedy, gdy uwzględni się różne punkty widzenia. Zapraszają do dialogu wokół jednej z najbardziej doniosłych zagadek filozoficznych. Nawet jeśli zagadki tej nie da się w pełni rozwikłać, to być może dzięki lekturze tej książki uda się ją nieco lepiej zrozumieć”, czytamy na stronie internetowej CCPress.

Książkę „Spór o rozumienie” można zamówić tutaj.
Więcej informacji o programie 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie można znaleźć tutaj.