Dużo radości, pokoju – ale też odwagi, odważnej nadziei! Oby te Święta przyniosły nam wszystkim ulgę, ale też były czasem duchowej mobilizacji, zbierania sił na kolejny rok. I żeby były Świętami solidarnymi, Świętami otwartymi na innych, na wszystkich, którzy potrzebują naszej troski i zaangażowania. „Pokój ludziom dobrej woli!”

 

Na zdjęciu: Lorenzo di Credi, „Madonna adorująca Dzieciątko Jezus wraz ze św. Janem Chrzcicielem i aniołem”, ok. 1490. Obraz ze zbiorów Metropolitan Museum of Arts, udostępniony w domenie publicznej.