Taki tytuł nosi konferencja, która odbędzie się 14 maja 2010 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 32). Jest to próba nowego spojrzenia na doświadczenie Solidarności – rozumianej przede wszystkim jako wielki ruch społeczny. Konferencję przygotowano w związku z przypadającą w tym roku trzydziestą rocznicą Porozumień Sierpniowych. Organizatorami są Instytut Socjologii UW, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) i Europejskie Centrum Solidarności (ECS).
Konferencja złożona jest z trzech sesji. Pierwsza, zatytułowana „Doświadczenie i pamięć”, rozpocznie się o g. 10.45. Poprowadzi ją Mirosława Grabowska. Wystąpią:
Ireneusz Krzemiński („Odkrywanie pamięci. Przeszłość doświadczona a przeszłość społecznie nazwana”) oraz Beata Roguska i Krzysztof Pankowski („Wybrane wyniki przeprowadzonego
przez CBOS w dniach 12 marca – 12 kwietnia 2010 roku sondażu >>Solidarność – doświadczenie i pamięć<<”).
O g. 13 przewidziana jest druga sesja: „Nowe tematy, nowe ujęcia, nowe metody”. Jej moderatorem będzie Antoni Sułek. W tej sesji wystapią: Elżbieta Ciżewska („W stronę hermeneutyki Solidarności /hermeneutyka życia społecznego/”), Paweł Rojek („Semiotyka Solidarności i >>teza o odzwierciedleniu<<”), Adam Mielczarek („>>Solidarności<< model insurekcyjny /lata osiemdziesiąte/”), Paweł Sowiński („Budowanie niezadowolenia społecznego w czasach >>Solidarności<<. Przykład drugiego obiegu wydawniczego”), Tomasz Kozłowski, („Powstanie i rozwój NSZZ Solidarność. O potrzebie badań interdyscyplinarnych”).
Trzecią sesję – „Doświadczenie i historia” – która rozpocznie się o g. 15.15, moderować będzie Ireneusz Krzemiński. W sesji tej głos zabiorą: Zbigniew Stawrowski („Solidarność: od więzi politycznej do więzi etycznej”), Michał Łuczewski („Solidarność i Duch Święty. Perspektywa socjoloteologiczna /anatomia odgórnej rewolucji/”) oraz Tadeusz Szawiel („O pożytkach i szkodliwości Solidarności dla życia”).
Po każdej sesji przewidziana jest dyskusja.