Czy filozofia może lekceważyć osiągnięcia nauk szczegółowych? Czy można rozwijać refleksję filozoficzną, ignorując to, co mają do powiedzenia fizyka czy biologia? Jaka filozofia jest dobrą filozofią? O tym m.in. rozmawiali ks. Michał Heller i Bartosz Brożek podczas „Śniadania mistrzów” w trakcie pierwszej edycji Festiwalu Kopernika (2014).

„Problem polega na tym, że w filozofii jest znacznie trudniej oddzielić ziarno od plew niż na przykład w fizyce”, zauważył podczas tej rozmowy ks. Heller. Brożek z kolei zwrócił uwagę, że nie da się działalności naukowej odseparować od refleksji, więc próby odróżniania czy przeciwstawiania dyskursu naukowego i dyskursu filozoficznego są bezzasadne. Niedobrze dzieje się wtedy, kiedy filozofowie z założenia odrzucają to, co podsuwa im nauka, i prowadzą swoją refleksję, ignorując jej osiągnięcia. Rozmowę obu uczonych prowadził Łukasz Kwiatek. Jej pełny zapis jest dostępny w Internecie.