Od poniedziałku 30 marca w budynku Radia Kraków (al. Słowackiego 22) zaczęła działać Strefa Tischnera, która – jak co roku – poprzedza Dni Tischnerowskie. W radiowym foyer stanęły półki z książkami ks. Tischnera, zdjęciami i materiałami reklamowymi, pojawiły się też duże plansze z cytatami z jego dzieł. W Radiu Kraków odbywać się będzie większość imprez „strefowych”. Ponadto Strefa Tischnera obejmie też m.in. „De Revolutionibus” Books&Cafe na Brackiej oraz Pawilon na Plantach Café „Zakopianka”.

Imprezy „strefowe” rozpoczną się w czwartek 9 kwietnia od spotkania zatytułowanego „Ksiądz Tischner i siostra Faustyna”. W dyskusji, która odbędzie się w „De Revolutionibus” Books&Cafe (ul. Bracka 14), udział wezmą o. Jan Andrzej Kłoczowski, Paweł Taranczewski i Wojciech Bonowicz, a poprowadzi ją Joanna Podsadecka. Początek o godz. 18.
W niedzielę 12 kwietnia o godz. 13 w foyer Radia Kraków odbędzie się spotkanie z cyklu „Pofilozofuj_My” zatytułowane: „Czym jest sprawiedliwość?”. Do zabawy w detektywów-filozofów organizatorzy zapraszają dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Spotkanie poprowadzą Jolanta Kogut i Adam Workowski.
We wtorek 14 kwietnia o godz. 18 w Studiu im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków zaplanowano wieczór polsko-słowacki „Tischner- Rúfus. Żywoty równoległe”. Milan Rúfus był jednym z najwybitniejszych poetów słowackich. Podobieństwo między życiem i twórczością Tischnera i Rúfusa, górali z dwóch stron Tatr, dostrzegła Soňa Barániová z muzeum Milana Rúfusa w Závažnej Porubie, która była inicjatorką zorganizowania poświęconego im spotkania. Oprócz niej w rozmowie na temat obu bohaterów udział wezmą Jacek Baluch i Aleksandra Judyma, usłyszymy muzykę z drugiej strony Tatr, a teksty Rufusa i Tischnera przedstawi Andrzej Róg. Spotkanie poprowadzi Łukasz Tischner.
W czwartek 16 kwietnia w tym samym miejscu i o tej samej porze odbędzie się spotkanie poświęcone „Dziennikowi 1944-1949” Józefa Tischnera. Tym razem w Studiu im. Romany Bobrowskiej (nawiasem mówiąc, szkolnej sympatii Tischnera i jednej z ważnych bohaterek „Dziennika”) pojawią się szkolne koleżanki i koledzy Autora oraz jego brat Marian Tischner. Rozmowę o tym, jak wyglądało powojenne Podhale i jak formował się przyszły filozof i duszpasterz poprowadzi Wojciech Bonowicz.
W Strefie Tischnera zaplanowano też tradycyjnie dwie „Lekcje czytania” z „Tygodnikiem Powszechnym”. Obie lekcje odbędą się także w Studiu im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków. Pierwszą – w środę 15 kwietnia o godz.11 – poprowadzi Adam Workowski, który zaprasza do lektury eseju Jozefa Tischnera „Sztuka etyki” (z tomu „Myślenie według wartości”). Na drugą lekcję – we wtorek 21 kwietnia o godz.11 – zaprasza Wojciech Bonowicz, który przedstawi szkic Leszka Kołakowskiego "Demokracja jest przeciwna naturze”.
Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny!
Ponadto we wszystkich punktach Strefy Tischnera można będzie otrzymać materiały informujące o 15. Dniach Tischnerowskich. Przypominamy, że ta impreza odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia. Głównym organizatorem tegorocznych Dni Tischnerowskich jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II a współorganizatorami, jak zwykle, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Uniwersytet Jagielloński, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera.

Autorką zdjęć z montażu Strefy Tischnera w Radiu Kraków jest Klaudyna Schubert.