„Obaj byli myślicielami – nie tylko intelektualnie, ale również sercem”, tak o poecie Milanie Rúfusie i filozofie Józefie Tischnerze mówi aktor Andrzej Róg, który w trakcie poświęconego im spotkania w Strefie Tischnera czytał fragmenty ich utworów. Dziś kolejna relacja z tego, co działo się przed 15. Dniami Tischnerowskimi przygotowana przez Telewizję Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Inicjatorką spotkania, które odbyło się 14 kwietnia w Radiu Kraków, była Soňa Barániová z Domu Milana Rúfusa w Závažnej Porubie, która w twórczości i życiu Józefa Tischnera i Milana Rúfusa, górali z dwóch stron Tatr, znalazła wiele zaskakujących zbieżności. Obok niej w rozmowie udział wzięli znawcy kultury słowackiej i twórczości obu bohaterów: Jacek Baluch i Aleksandra Hudymač. Można też było posłuchać muzyki górali słowackich w wirtuozerskim wykonaniu. Spotkanie prowadził Łukasz Tischner.