Wybitny fizyk, matematyk i filozof nauki sir Roger Penrose odwiedzi Kraków we wtorek 6 grudnia – na zaproszenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. O godz. 18 w Auditorium Maximum UJ wygłosi wykład zatytułowany „Mody, dogmaty i fantazje w nowej fizyce wszechświata”.

„Czy kierowanie się modą, nieskrępowany lot wyobraźni albo ślepa wiara mogą ułatwić naukowcom zrozumienie wszechświata? Z pewnością nie, a jednak badacze pracujący na froncie współczesnej fizyki są równie podatni na te czynniki, jak wszyscy inni. Moda, wiara i fantazja, choć w fizyce czasami okazują się owocne, zdają się wieść na manowce współczesnych uczonych zajmujących się teorią strun, mechaniką kwantową i kosmologią”. Tak wykład Rogera Penrose`a zapowiadają organizatorzy.
„Teoria strun oddaliła się od fizycznej rzeczywistości, gdy była zmuszona zapostulować istnienie sześciu dodatkowych wymiarów przestrzennych. Ten radykalny krok zyskał jednak dużą popularność, która przyćmiła naturalną skłonność fizyków do sceptycyzmu. Spektakularne sukcesy mechaniki kwantowej w wyjaśnianiu wszechświata na poziomie atomowym doprowadziły do przyjęcia niezachwianej wiary w to, że musi mieć ona zastosowanie również do znacznie bardziej masywnych obiektów. Tymczasem, w opinii Penrose’a, potrzebne są głębokie zmiany w tej teorii. Według niego, również kosmologia, odwołująca się do rozmaitych fantazyjnych idei dotyczących początku wszechświata, zupełnie pomija pewne kluczowe zagadnienia.
Profesor Penrose nie kryje, że elementy mody, wiary i fantazji wywarły wpływ również na jego własne koncepcje – ale w swoim wykładzie uczciwie je wszystkie zidentyfikuje”.
Sir Roger Penrose „wniósł ogromny wkład w rozwój ogólnej teorii względności i kosmologii. Do jego największych osiągnięć należą udowodnione wespół ze Stephenem Hawkingiem tzw. twierdzenia o osobliwościach, z których wynika, iż we wszechświecie rządzonym przez teorię Einsteina Wielki Wybuch oraz czarne dziury są czymś nieuniknionym. (…) W ostatnich latach Penrose zaproponował odważny model tzw. konforemnej kosmologii cyklicznej, wedle którego nasz obecny Wszechświat jest tylko pojedynczym ogniwem w całym łańcuchu eonów”.
Wykład w języku angielskim, zatytułowany „Fashion, Faith, and Fantasy in the New Physics of the Universe” („Mody, dogmaty i fantazje w nowej fizyce wszechświata”), zapowiada książkę pod tym samym tytułem, która w polskim przekładzie ukaże się nakładem CCPress na początku przyszłego roku. Wykład zostanie wygłoszony 6 grudnia o godz. 18 w auli głównej Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33). Wstęp wolny.
Organizatorem wizyty sir Rogera Penrose`a w Polsce jest Centrum Kopernika. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Tygodnik Powszechny”.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.