Kilka miesięcy temu odbierał Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera za swoją twórczość filozoficzną i duszpasterską. Teraz w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie wygłosi wykład „Jakim językiem mówi człowiek religijny?”. W poniedziałek 14 listopada o godz. 18 zapraszamy do siedziby IMJT (ul. Sławkowska 14 (I p.).

W licznych debatach dotyczących religii – czy to jej samej, czy też jej obecności w świecie – często powraca problem języka. Słychać głosy, że język religijny – czy ściślej: język ludzi religijnych – jest językiem nieadekwatnym, niezrozumiałym, hermetycznym. O. Jan A. Kłoczowski, dominikanin, wybitny filozof religii, zaprasza nas do refleksji nad tym, co właściwie dzieje się z tym językiem.

Wykład jest częścią cyklu „Poniedziałki z Tischnerem”. W kolejny poniedziałek – 21 listopada o godz. 19 (uwaga! godzinę później niż zwykle) – zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Jana Tokarskiego „Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego”, w której obok autora udział wezmą Paweł Kłoczowski i Krzysztof Mech, a rozmowę poprowadzi Michał Jędrzejek.