Raz jeszcze przypominamy o spotkaniu, które w poniedziałek 26 października odbędzie się w siedzibie krakowskiego Instytutu Myśli Józefa Tischnera (ul. Sławkowska 14, I p.). O Tischnerze-nauczycielu na kanwie książki „Oby wszyscy tak milczeli o Bogu!” rozmawiać będą Anna Karoń-Ostrowska, Karol Tarnowski i Adam Workowski. Początek spotkania – współorganizowanego przez Wydawnictwo Znak – o godz. 18.

W cyklu „Poniedziałki z Tischnerem” organizowane są rozmaite wydarzenia – wykłady, pogadanki, dyskusje, a w przyszłości także projekcje filmowe – których celem jest zapoznanie się ze spuścizną ks. Józefa Tischnera, ale też pogłębianie i przybliżanie problematyki, którą się zajmował. W ramach tegorocznego cyklu w poniedziałek 26 października zaplanowano spotkanie wokół książki „Oby wszyscy tak milczeli o Bogu!”, złożonej z rozmów z ks. Tischnerem, które przeprowadziła Anna Karoń-Ostrowska. Książka ukazała się już po śmierci wybitnego filozofa, nie zdołał on jej więc autoryzować. Stanowi jednak bardzo cenne źródło wiedzy o jego życiu i myśli. Tischner w przystępny sposób wykłada w niej główne idee swojej filozofii i omawia drogę, jaka przebył.
Podczas spotkania, które poprowadzi Wojciech Bonowicz, usłyszymy fragmenty zachowanych nagrań. Wstęp na spotkanie jest wolny. Zapraszamy!