W poniedziałek 3 kwietnia Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na wykład prof. Karola Tarnowskiego zatytułowany „O metafizyce w człowieku”. Karol Tarnowski jest filozofem specjalizującym się w filozofii Boga i antropologii filozoficznej, laureatem m.in. Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera.

Niedawno, z okazji 80. urodzin Profesora, w Wydawnictwie Znak ukazał się tom jego esejów „Pragnienie metafizyczne”. Tarnowski stawia w nim pytanie o to, czy myślenie metafizyczne jest w obrębie filozofii nadal możliwe i – bardziej szczegółowo – czy jest ono możliwe i zasadne wtedy, gdy za jego temat bierzemy człowieka. Odpowiedź filozofa jest pozytywna. „W moim przekonaniu”, pisze, „człowieka porusza, poniżej progu jasnej świadomości, niepokój metafizyczny i >pragnienie metafizyczne<, które dotyczą pewnego zasadniczego >gdzie indziej<, które nie ma jednak żadnych konotacji fizyczno-geograficznych”. W każdym człowieku tkwi nieusuwalna potrzeba przekraczania siebie, sięgania wyżej, dochodzenia dalej. Tezy te Tarnowski rozwinie w zapowiedzianym wykładzie.

Wykład rozpocznie się o godz. 18 w siedzibie IMJT (ul. Sławkowska 14, I p., sala wykładowa po lewej stronie). Książkę Karola Tarnowskiego „Pragnienie metafizyczne” można zamówić tutaj.