11 grudnia, w kolejny „Poniedziałek z Tischnerem”, dr Anna Karoń-Ostrowska wygłosi wykład „Karol Wojtyła – twórca nieznany”.

Anna Karoń-Ostrowska jest z wykształcenia filozofką, doktorat przygotowała pod kierunkiem ks. Józefa Tischnera, poświęciła go jednak twórczości dramatycznej Karola Wojtyły. Literacką spuścizną późniejszego papieża zajmuje się od wielu lat; obecnie pracuje w zespole przygotowującym nowe wydanie jego pism literackich. W swoim wykładzie opowie o tym, co jeszcze w dziele Wojtyły pozostało do odkrycia i czy jest on przypadkiem twórcą uznanym, ale – paradoksalnie – nieznanym i nieopisanym.

Wykład odbędzie się w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14 (I p., sala po lewej stronie). Początek, jak zwykle, o godz. 19.