„Zerwania mogą być różne: chłopak zrywa z dziewczyną, małżonkowie decydują się na rozwód, ktoś zrywa umowę. Ze wszystkich tego typu sytuacji interesować nas będzie tylko zerwanie z powodu różnicy w wyznawanych poglądach” – tak ks. Piotr Karpiński zapowiada wykład, który wygłosi w poniedziałek 15 maja w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Ks. Piotr Karpiński jest kapłanem diecezji łowickiej, doktorem filozofii, autorem m.in. monografii „Zrozumieć człowieka. Antropologia kazań ks. Józefa Tischnera” (2012). W wykładzie zatytułowanym „Fenomen zerwania – próba fenomenologicznego ujęcia” odwoła się do doświadczenia, jakie było udziałem dwóch dwudziestowiecznych francuskich filozofów – J-P. Sartre`a i M. Merleau-Ponty`ego. „Połączyła ich przyjaźń filozoficzna, a późniejsza różnica zdań, zwłaszcza co do kwestii politycznych, przesądziła o zakończeniu relacji. Listy, jakie do siebie pisali i [w których] objaśniali swoje stanowisko, znane są dziś jako >>Listy zerwania<< (Lettres de rupture). Fenomen zerwania w takiej sytuacji przybiera kształt sporu o to, co ważniejsze – prawda czy osoba. Jak to się dzieje, że w imię prawdy odrzucam osobę? Czy w imię relacji z drugim mogę zdradzić prawdę? Czy wartością ważniejszą jest prawda czy Ty? A może zerwanie jest symptomem nierozwiązanego stosunku do Absolutu?”

Początek wykładu o godz. 18 w siedzibie IMJT (ul. Sławkowska 14, I p., sala po lewej stronie). Wstęp wolny. Zapraszamy!

Zdjęcie: strona internetowa IMJT.