Wykład Anny Karoń-Ostrowskiej „Karol Wojtyła – twórca nieznany” (26 lutego) oraz dyskusja o książce Adama Hernasa „Od zawsze jesteś przy mnie” (5 marca) – oto najbliższe wydarzenia w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Anna Karoń-Ostrowska jest z wykształcenia filozofką, doktorat przygotowała pod kierunkiem ks. Józefa Tischnera, poświęciła go jednak twórczości dramatycznej Karola Wojtyły. Literacką spuścizną późniejszego papieża zajmuje się od wielu lat; obecnie pracuje w zespole przygotowującym nowe wydanie jego pism literackich. W swoim wykładzie opowie o tym, co jeszcze w dziele Wojtyły pozostało do odkrycia i czy jest on przypadkiem twórcą uznanym, ale – paradoksalnie – nieznanym i nieopisanym. (Wykład miał się pierwotnie odbyć 11 grudnia, ale został odwołany z powodu choroby autorki.)

„Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskości” to najnowsza publikacja w wydawanej przez IMJT serii „Drogi myślenia”. „Jak możliwa jest bliskość w świecie zbudowanym na dystansie i oddaleniu?” – oto jedno z centralnych pytań książki Adama Hernasa, filozofa i prawnika. Oprócz autora w rozmowie o jego książce udział wezmą Wojciech Bonowicz, Marek Drwięga i Karol Tarnowski, a poprowadzi ją Anna Karoń-Ostrowska.

Oba spotkania odbędą się w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14 (I p., sala po lewej stronie). Początek, jak zwykle, o godz. 19. Zapraszamy!