Książka Dobrosława Kota to jedna z najciekawszych prac zainspirowanych filozofią dialogu i myślą Józefa Tischnera. W poniedziałek 29 maja o godz. 19 w IMJT w Krakowie (ul. Sławkowska 14, I p., sala po lewej stronie) o jej głównych wątkach rozmawiać będą Piotr Augustyniak, Wojciech Bonowicz, Tadeusz Gadacz, Krzysztof Mech oraz autor, a rozmowę poprowadzi Maria Karolczak.

Uczniowie Tischnera – i ci, którzy u niego studiowali, i ci inspirujący się jego myślą – rozeszli się w różnych kierunkach. Takich, którzy podejmowaliby zasadnicze pytania, jakie formułował w „Filozofii dramatu” czy „Sporze o istnienie człowieka”, jest niewielu. Jednym z nielicznych jest Dobrosław Kot, autor książki „Myślenie dramatyczne”.

„Projekt filozofii dramatu był zawsze ważnym punktem odniesienia na mojej drodze, choć nie zawsze pełnił funkcję drogowskazu”, przyznaje we wprowadzeniu. „Czuję, że istnieje jakiś logos myślenia dramatycznego, który wciąga w myślenie nie tylko pojęcia i argumentacje, ale też obrazy, metafory, opowieści i słowa, a wszystkie one pracują na rzecz tego myślenia. Uchwycenie tego logosu, opisanie go, podglądnięcie, jakimi rządzi się prawami, to w gruncie rzeczy przewodni cel tej książki”. Pytanie o ów logos jest „w najgłębszym sensie pytaniem o Tischnera”, o jego sposób rozumienia i uprawiania filozofii. „Nie jest to zatem”, zastrzega autor, „monografia poświęcona w całości temu filozofowi. To raczej próba zrozumienia tego, czym jest myślenie, które w tak szczególny sposób ujawniło się w tekstach Józefa Tischnera”.

Zachęcamy do wysłuchania dyskusji, a także do zainteresowania się samą książką, opublikowaną przez CCPress. Książkę w wersji elektronicznej lub papierowej można zamówić tutaj.