W serii „Kim jest człowiek?” ukazał się tom rozmów z Karolem Tarnowskim zatytułowany „W mroku uczonej niewiedzy”. 21 maja o godz. 19 w IMJT w Krakowie odbędzie się promocja książki.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjatorką serii „Kim jest człowiek?” była zmarła przed dwoma laty Katarzyna Wojtkowska, filozofka, uczennica ks. Józefa Tischnera. Seria, pisała Wojtkowska, „jest płaszczyzną rozmowy, do której zapraszamy uczonych i myślicieli, przedstawicieli różnych środowisk, a także wszystkich pośród nas, dla których kluczowe jest pytanie o człowieka”. Pierwszą publikacją był dokonany przez Wojtkowską przekład książki Abrahama J. Heschela „Kim jest człowiek?”, od tytułu której wzięła nazwę cała seria. Ukazały się w niej do tej pory również prace Paula Tillicha („Moje poszukiwania absolutów”) oraz Harry`ego Frankfurta („Dlaczego kochamy?”).

„W mroku uczonej niewiedzy” to zapis rozmów z Karolem Tarnowskim, które przeprowadzili Jan Andrzej Lipski, Zofia Matejewska, Karol Hryniewicz i Kamil Wielecki. „Dociekliwe pytania zmuszają filozofa do pogłębionej refleksji na tematy fundamentalne”, czytamy na okładce książki. „Dowiadujemy się, dlaczego bliższy jest mu Paul Tillich niż Martin Heidegger i dlaczego myślenie filozoficzne opiera się na czymś niesprawdzalnym. Filozof często powołuje się na Józefa Tischnera, którego uważa za swego mistrza, choć przyznaje, że niekiedy bliżej mu do Karola Wojtyły. Opowiada jasno, lekko, ale bez uproszczeń. Odsłania też wątki swojej biografii, m.in. poświęcenie kariery muzycznej dla filozofii”.

„Filozofia powinna otwierać myślenie”, mówi w książce Tarnowski, „czyli prowadzić do dialogu z innymi ludźmi, filozofiami i kręgami kultury. Z drugiej strony powinna mieć odwagę własnej wizji, a także przylgnięcia do jakiejś tradycji filozoficznej czy religijnej. A przede wszystkim, do pewnej wierności wobec – jak mówił Tischner – ludzkiej biedy czy ludzkiego dramatu”.

„Rozważania profesora Karola Tarnowskiego nad wiarą i jej kruchością, tradycją, nad Objawieniem i nad stosunkiem wiary do filozofii, metafizyki oraz nauki inspirują i pobudzają do przemyśleń”, napisał na blogu wydawcy Józef Piórczyński. „Tarnowski nie daje jednoznacznych odpowiedzi, jest pełen wahań, wątpliwości, wszystko chce brać pod uwagę, niczego nie narzucając. Nie boi się trudnych tematów – religijnych i pozareligijnych, na przykład wtedy, gdy mówi wprost, że katolicyzm nieotwarty nie jest katolicyzmem”.

W poniedziałek 21 maja o godz. 19 w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie (ul. Sławkowska 14, I p., sala po lewej stronie) odbędzie się promocja książki. Oprócz autora wezmą w niej udział Krzysztof Mech, Henryk Woźniakowski i Wojciech Zalewski, a rozmowę poprowadzi Anna Karoń-Ostrowska. Zapraszamy!

 

Książkę Karola Tarnowskiego oraz inne pozycje z serii „Kim jest człowiek?” można zamówić tutaj.