Nowa książka o. Wacława Hryniewicza OMI, wybitnego teologa, laureata m.in. Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera, to – jak pisze we wstępie redaktor tomu Robert M. Rynkowski – pozycja szczególna. „Jest ona bowiem zapisem żywego dialogu internetowego – nieraz trudnego i pełnego napięć – który ks. Hryniewicz prawie dwa i pół roku prowadził na blogu teologicznym >>Kleofas<<”. To znakomita i inspirująca lektura!

Publikując na „Kleofasie”, o. Hryniewicz nie ograniczał się do ogłaszania kolejnych tekstów, lecz „odpowiadał na komentarze internautów, cierpliwie wraz z nimi dochodził do rozumienia prawd wiary, dzielił się z nimi swą jakże bogatą wiedzą, ale korzystał również z ich wiedzy i doświadczenia. A dyskusje dotyczyły tematów tak trudnych, jak wolność człowieka, dogmat, Wcielenie, grzech pierworodny…”. W książce „Wiara rodzi się z dialogu” zostały „zebrane i opracowane niektóre dyskusje blogowe. Podstawowym zamierzeniem było przekazanie czytelnikowi najważniejszych tekstów zasadniczych i komentarzy ks. Hryniewicza w formie uporządkowanej, bez wątków pobocznych, co powinno ułatwić ich odbiór i lekturę”, pisze redaktor tomu.
Istotnie, książka jest bardzo wygodna w lekturze. Poruszone w niej tematy zostały uporządkowane w ośmiu rozdziałach: „Bożek wolności i Bóg miłości, czyli o nadziei powszechnego zbawienia”, „W co wierzymy, czyli o dogmacie i doksologii”, „Po co Bóg stał się człowiekiem, czyli o sensie Wcielenia”, „Odwieczna życzliwość, czyli o grzechu pierworodnym”, „Kiedy >>obcy<< uczą wiary, czyli o darze prorokowania”, „W czym tkwi nasza siła, czyli o radości i nadziei”, „Krzyk w ciemnościach, czyli o pokorze wobec cierpienia” oraz „Nie poniżajmy ateizmu, czyli o dialogu wiary z niewiarą”. Każdy rozdział składa się z tekstu zasadniczego, dyskusji i autorskiego podsumowania.
„Największe wrażenie zrobiły na mnie rozważania o cierpieniu”, pisze na portalu Deon.pl Piotr Żyłka. „Są to rozważania autentyczne, mądre i – co najważniejsze – nie są owocem tylko intelektualnych dywagacji. Ksiądz Hryniewicz sam w ostatnich latach zmagał się z chorobą nowotworową. >>Nie jestem człowiekiem nietkniętym przez cierpienie. Przeszedłem trudne lekcje wyższego rodzaju uniwersytetu. Nie uczyniły mnie zgorzkniałym i nieszczęśliwym. Przeciwnie, uważam się za człowieka szczęśliwego, któremu zaoszczędzone zostały próby zbyt ciężkie<<. Dalej cenna uwaga dotycząca konstruowania narracji o cierpieniu. >>Nie wolno mówić o cierpieniu w taki sposób, który irytuje, a co gorsza upokarza i obraża samych cierpiących. Nie chciejmy z upodobaniem dowodzić, wyjaśniać i dawać dobre rady komuś, kto żyje w świecie pełnym ciemności i lęku. Trzeba się strzec, aby nasz sposób myślenia i mówienia o cierpieniu nie był zniewagą dla tych, którzy rzeczywiście cierpią<<”.
„Dialog uczy i odmładza”, czytamy we wstępie do książki autorstwa o. Hryniewicza. „Wciąż noszę w pamięci znane słowa modlitwy chasydów: >>Nie pozwól, aby mój świat się zestarzał<<. Ta modlitwa przypomina o wiecznej młodości Boga. Bóg wiecznie młody wciąż odnawia swe dzieło. Także nas samych. Z tym przekonaniem łatwiej patrzeć z ufnością na ludzi i dzieje świata. Dlatego właśnie usiłuję tworzyć teologię w dialogu, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień ekumenicznych i eschatologicznych. Tego rodzaju teologia ma inny zgoła charakter niż teologia wyznaniowa, ograniczająca się jedynie do tradycji własnego Kościoła. (…) Nie sposób dzisiaj tworzyć teologii w izolacji i wyznaniowym zamknięciu na innych. Cały wiek XX przekonywał o doniosłości dialogu dla przywrócenia zgody i jedności wśród ludzi wierzących. W Kościele rzymskokatolickim decydujący krok zrobił w tym kierunku właśnie Sobór Watykański II. Dzięki niemu uczyliśmy się, że dialog wyrasta z szacunku dla inności drugich oraz z przekonania, że również w ich wierze oraz w ich społeczności obecny jest Chrystus i działa nieustannie Duch Święty. Duch dialogu ma przenikać wszystko, czym Kościół jest i co czyni dla dobra ludzi poprzez swoje świadectwo w świecie. Bez duchowości dialogu nie sposób już być chrześcijaninem we współczesnym świecie”.

Fragmenty książki można przeczytać tutaj. Tu także można złożyć zamówienie na książkę.