W dn. 24-27 czerwca w Niepołomicach pod Krakowem odbędą się Obywatelskie Dni Skupienia. Gośćmi imprezy będą m.in. ks. Adam Boniecki, Adam Strzembosz oraz tegoroczni laureaci Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera.

 

Spiritus movens całego przedsięwzięcia jest Kuba Wygnański, tegoroczny laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Impreza ma charakter otwarty, ale zaadresowana jest przede wszystkim do ludzi działających w organizacjach pozarządowych i wszelkiego typu stowarzyszeniach.

„Wielu zaangażowanych obywatelsko w Polsce ludzi przeżywa trudny czas”, piszą organizatorzy. „Dla niektórych to czas graniczny, czas trudnych wyborów. Wielu lamentuje i przeżywa swoistą żałobę. Nawet ci, którzy wcale nie opłakują zmiany, mają powody do niepokoju. Przyjmujemy różne strategie (czasem świadomie, czasem poprzez zaniechanie). Jedni popadają w apatię, inni adaptują się do sytuacji, jeszcze inni szamoczą się i coraz częściej mają wrażenie, że >>nic nie działa<<, że zostali sami. (…) Wypalamy się. Gubimy się. Potrzebujemy namysłu. Potrzebujemy siebie nawzajem”.

Głównym celem imprezy jest więc spotkanie osób, które działają społecznie, i wspólny namysł nad wartościami, jakie ich łączą. Pomagać w tym mają wykłady, dyskusje, spotkania medytacyjne, koncerty i wiele innych form. „Jedni będą chcieli spędzić ten czas w wyciszeniu i >>pobyciu ze sobą<<, drudzy na rozmowie z innymi. (…) Niepołomice są eksperymentem. Niełatwo powiedzieć, czym będą – bo to się dopiero okaże. Nie wiadomo, czy kiedyś się powtórzą. Łatwo powiedzieć, czym nie będą. Nie będą kolejną konferencją. Owszem, mamy jakieś elementy programu (opisane poniżej), mamy magiczne i nieprzypadkowe miejsce, jakim są Niepołomice i Zamek Królewski, mamy pojedyncze osoby, które tam przyjadą i zapewne będą magnesem dla innych. (…) Całe przedsięwzięcie jest wspierane przez partnerów z Niepołomic (samorząd i organizacje), a także Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Niezbędne wydatki pokryjemy z Funduszu Obywatelskiego. Nie szukamy sponsorów. To nie jest Davos, Krynica ani Sopot. Nie pomylcie się. To jest spotkanie tych, którzy (poza bardzo nielicznymi wyjątkami) na własną rękę zechcą tam dotrzeć, zorganizować sobie pobyt i być ze sobą. Wszystko, co możemy zrobić, to przygotować niektóre elementy (miejsca, program, czas, ludzie) w nadziei, że na tej lekkiej konstrukcji wydarzą się spontanicznie rzeczy całkiem nowe”.

We wtorek 26 czerwca w ramach ODS przewidziano pasmo poświęcone ks. Józefowi Tischnerowi. O godz. 10.15 na Zamku w Niepołomicach rozpocznie się wykład Wojciecha Bonowicza „Co Tischner chciałby nam dzisiaj powiedzieć?”. Natomiast od godz. 12 trwać będą cztery równoległe sesje „nomadyczne” (publiczność będzie się wymieniać co 30 minut), których celem jest namysł nad czterema słowami: „Solidarność”, „Patriotyzm”, „Wiara” i „Wolność”, wsparty fragmentami tekstów ks. Tischnera. Sesje moderować będą: Wojciech Bonowicz, Małgorzata Czyżewska, Krzysztof Czyżewski, Anna Fedas, Jacek Kołtan i Miłosz Puczydłowski. Wieczorem tego samego dnia przewidziano spotkanie z ks. Adamem Bonieckim oraz koncert Krzysztofa Trebuni-Tutki z synem Jaśkiem.

Udział w imprezie jest bezpłatny, a rejestracja nie jest wymagana, lecz jedynie zalecana. Organizatorzy nie gwarantują noclegów, trzeba je sobie zorganizować na własną rękę (przygotowane jednak będzie pole namiotowe). Wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj.

 

Zdjęcie: strona internetowa Obywatelskich Dni Skupienia.